Архив

Сини соларни керемиди

solartiles1 Blue Solar Tiles, Looks And Sustainability

sp1 Remarkable Design : Save Energy with Solar Roof Tiles

Реклами

20 см енергоспестяваща зидария на цената на 5 см топлоизолация

В условията на световна икономическа криза и все по-високата цена на енергоносителите, както и намаляването им в световен мащаб, на българския строителен пазар излезе съвсем нов продукт, създаден по революционна технология, съвместяваща изискванията за топло- , звукоизолация и изискванията за земетръсна активност на
региона, в който е разположена нашата страна.


Блоковете за зидане IZOBETON™ са материал от нов тип с коренно различна структура от познатите ни на пазара строителни материали. Продуктът е създаден и патентован в България през 2008 г., но вече е преминал през редица лабораторни изпитания, за което има издадени съответните документи, доказващи качествата и преимуществата му. Самото му производство е локализирано близо до София (с. Горна Малина), базата е съвсем нова, а производствените мощности са проектирани и изработени конкретно за това производство. Продуктът вече е на пазара и редица строителни фирми го използват за новите си обекти.


Какво представлява всъщност IZOBETON ™?
IZOBETON ™ е високотехнологична хомогенна структура от преекспандиран полистирен и циментово мляко, която носи в себе си съвкупност от качества, които останалите материали за зидане не притежават. Основното предназначение на материала е изолация и зид, съчетани в едно. Подходящ е за изграждане на неносеща
външна и вътрешна зидария при високо и ниско строителството на обществени и жилищни сгради, едно- или многофамилни жилища, бизнес центрове, детски градини, болници и други сгради.
Топлоизолационните качества, които притежава материалът, който е с коефициент на топлопроводност = 0,1 W/mK, доказва, че зид с дебелина 20 см съответства на зидария от решетъчна червена тухла червена тухла 25 см + 6 см Стиропор. Това на практика в реалното строителство означава спестяване на труд, материали, операции и време.
Звукоизолационните качества на IZOBETON ™ отговарят на всички съвременни изисквания за шумоизолация на жилищни, административни и обществени сгради. Зидария с този материал с дебелина 20 см, без всякакво покритие или обработка, притежава претеглен индекс на въздушен шум Rw 41 dB.

IZOBETON ™ марка D350 е материал с гранична плътност 350 kg/m3 – много важно качество, отличаващо го от останалите материали за зидария. Това означава, че 1m3 IZOBETON ™ тежи не повече от 350 kg. За сравнение, 1 m3 керамични тухли тежи близо 2000 kg. За сграда, проектирана за изпълнение с IZOBETON ™ марка D350, може да се спести до 30% от стоманобетонната консрукция – все пак за сравнение квадратен метър зидария IZOBETON ™ тежи 70 kg срещу 500 kg за керамичната тухла. Ниската обемна плътност на материала го прави много подходящ за реконструкции и ремонти на стари сгради, надстрояване на надпокривни пространства и за „българското ноу хау” – иззиждане на балкони.
Прецизната геометрия на материала води до икономии при полагането на външни и вътрешни мазилки и шпакловки.
IZOBETON ™ е с отлична паропропускливост. Когато не е нарушена от запечатващи покрития, притежава т.нар. ефект на „дишане„ на изградените конструкции, без да позволява отлагане на конденз и задържане на вода.
IZOBETON ™ не се явява като хранителна среда за микроорганизми, гризачи и плесени и не подлежи на гниене.
Материалът е с отлична мразоустойчивост, което гарантира дълъг живот на изградените конструкции. И още нещо много важно – IZOBETON ™ не е хидроскопичен!
Зидането на стени от блокчета IZOBETON ™ е много по-лесно и бързо от традиционното, поради големите размери на блокчетата, ниското им обемно тегло, прецизната им геометрия и отличната им обработваемост.
Чрез всички комплексни качества, които IZOBETON ™ притежава и като характеристики, и като ценова поставеност на пазара, се изявява като наистина революционен продукт, създаден и патентован в България, чието широко приложение ще бъде доказано в съвсем недалечно бъдеще..

www.izobeton.com